Игри

Информация за страница Исперих

Исперих е град в Североизточна България. Намира се в Разградска област и след едноименния град е втори по големина в областта. Също така градът изпълнява функцията на административен център на едноименната община. Растителното разнообразие в горския фонд на общината включва повече от 40 дървесни видове, както  и над 100 тревни растителни вида. Залесяването средно на година възлиза на около 900 дка главно с уместни и устойчиви широколистни видове. Сред тях влизат дъб, явор, ясен и др. Залесяването освен това включва и някои чужди видове, като например червеният американски дъб и унгарската акация. В горите на града се среща едър и дребен дивеч. Към първия вид спадат благороден елен, сърна, дребна свиня. Що се отнася до дребния, характерни са фазан, яребица и дива патица. През последните години обаче се наблюдава силно намаляване на дивеча. Това се дължи преди всичко на нарастващото бракониерство, което е основен проблем за фауната. На територията на града се намира природната забележителност Божурите, която се намира до село Печеница.

    Земите около града се обитават от различни цивилизации още от времето на тракийските племена. Като доказателство за това твърдение служи тракийският град Хелиос, който днес е превърнат в историко археологически резерват Сборяново. Има запазени гробници на тракийски владетели, които са уникални по своята същност. Друго доказателство за уникалността на резервата пък е обстоятелството, че той е сред седемте български представители в ЮНЕСКО. По отношение зараждането му като самостоятелно селище, информацията е оскъдна. Предполага се, че градът се развива главно като място за панаири и обмяна на стоки. По време на турското робство носи името Кемаллар. В подкрепа на доказателството, че градът е кръстен на Кемал и неговия род, е запазеното допреди 10 години предание за него. Кемал бил първият заселник, а неговият гроб се тачел и помнел от поколенията. Надгробният му камък се намира в старото гробище в западния край на града. Според една от легендите обаче името на града произлизало от Кем агалар, което в превод на български означава „горделивите господари”. Те били банда свирепи престъпници, които оказвали тормоз върху местното население от турци и българи. Името Кем аалар пък е другата хипотеза относно наименованието на града. В превод това означава „кой плаче” и се свързва със стенанията и воплите на затворниците в тайния затвор, скрит някъде в гъстите гори около днешния град.

    През 1960 г. Исперих е обявен за град. Той носи името на основателя на Българската държава хан Аспарух, чието име освен така се произнася и като Исперих. В религиозно отношение жителите на града изповядват както източно – православното християнство, така също и исляма. На територията на града са построени една църква и две джамии. По отношение на почвите в града, преобладават главно сивите и тъмно сивите горски почви. Те са около 61 %. Почвено – климатическата характеристика на града създава възможност за отглеждането на всички култури на умерения климат. Именно поради тази причина градът се разширява като зърнено – фуражен район с животновъдно направление. Другият вид почви, който е разпространен, са оподзолените черноземни почви. Те заемат 39% от площта на обработваемата земя.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker